Shooto - Shooting Disco 20


Shooto - Shooting Disco 20 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 23, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Yoshifumi Nakamura vs. Daiki Takashima
Yoshifumi Nakamura
WINNER
Daiki Takashima
Masaaki Sugawara vs. Akinobu Watanabe
Masaaki Sugawara
WINNER
Akinobu Watanabe
Nobita Naito vs. Takafumi Ato
Nobita Naito
WINNER
Takafumi Ato
Yu Fujimaki vs. Takayuki Kobayashi
Yu Fujimaki
WINNER
Takayuki Kobayashi
Daiki Gojima vs. Makoto Ohashi
Daiki Gojima
WINNER
Makoto Ohashi
Keita Kono vs. Yutaka Saito
Keita Kono
Yutaka Saito
Hideto Okada vs. Kiyoshi Kitamura
Hideto Okada
Kiyoshi Kitamura
Hiroaki Fujita vs. Ryuta Umishita
Hiroaki Fujita
WINNER
Ryuta Umishita
Tomoaki Ota vs. Hiroyuki Takahashi
Tomoaki Ota
WINNER
Hiroyuki Takahashi
Akira Torigoshi vs. Tateo Iino
Akira Torigoshi
WINNER
Tateo Iino