Deep - 60th Impact


Deep - 60th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 19, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Kazuhiro Nakamura vs. Ryuta Sakurai
Kazuhiro Nakamura
WINNER
Ryuta Sakurai
Yoshiyuki Nakanishi vs. Yuki Niimura  
Yoshiyuki Nakanishi
WINNER 
Yuki Niimura
Katsunori Kikuno vs. Yasuaki Kishimoto
Katsunori Kikuno
Yasuaki Kishimoto
Shoji Maruyama vs. Ho Jun Kim
Shoji Maruyama
WINNER
Ho Jun Kim
Taiki Hata vs. Toshiaki Kitada
Taiki Hata
Toshiaki Kitada
Daisuke Nakamura vs. Takafumi Ito
Daisuke Nakamura
WINNER
Takafumi Ito
Takafumi Otsuka vs. Naohiro Mizuno
Takafumi Otsuka
WINNER
Naohiro Mizuno
Takahiro Kawanaka vs. Hidehiko Hasegawa
Takahiro Kawanaka
WINNER
Hidehiko Hasegawa
Naoki Samukawa vs. Hiroki Sato
Naoki Samukawa
WINNER
Hiroki Sato
Ken Hamamura vs. Yasuhiro Kawasaki
Ken Hamamura
Yasuhiro Kawasaki
Juri Ohara vs. Dari Rokuku
Juri Ohara
WINNER
Dari Rokuku
Koichi Ishizuka vs. Katsuya Ishida
Koichi Ishizuka
WINNER
Katsuya Ishida
Takahiro Ashida vs. Yudai Aoyama
Takahiro Ashida
WINNER
Yudai Aoyama
Hayato Suzuki vs. Kotaro Kazama
Hayato Suzuki
WINNER
Kotaro Kazama