Deep - Tokyo Impact - Lightweight Tournament 2013 Semifinals


Deep - Tokyo Impact - Lightweight Tournament 2013 Semifinals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 20, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Ryosuke Togashi vs. Yutaka Ueda
Ryosuke Togashi
WINNER
Yutaka Ueda
Noato Miyazaki vs. Yoichi Fukumoto
Noato Miyazaki
WINNER
Yoichi Fukumoto
Juri Ohara vs. Ken Hamamura
Juri Ohara
WINNER
Ken Hamamura
Yasuaki Kishimoto vs. Sadao Kondo
Yasuaki Kishimoto
WINNER
Sadao Kondo
Shizuka Sugiyama vs. Chisa Yonezawa
Shizuka Sugiyama
WINNER
Chisa Yonezawa
Liger Narita vs. Hidetora Hidetora
Liger Narita
WINNER
Hidetora Hidetora
Hideto Kondo vs. Seita Katsuki
Hideto Kondo
WINNER
Seita Katsuki
Hiroyuki Kobayashi vs. Kenta Nagatsuka
Hiroyuki Kobayashi
WINNER
Kenta Nagatsuka
Kiyonobu Nishikata vs. Genki Osako
Kiyonobu Nishikata
WINNER
Genki Osako
Yuma Horiuchi vs. Yoshitsugu Hidaka
Yuma Horiuchi
WINNER
Yoshitsugu Hidaka
Takahiro Okoshi vs. Hiroto Sakuma
Takahiro Okoshi
WINNER
Hiroto Sakuma