Sea Star 09/14/12


Sea Star 09/14/12 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 14, 2012 in Vladivostok, Vladivostok RUS


Evgeniy Zlivko vs. Ivan Stelmakh
Evgeniy Zlivko
WINNER
Ivan Stelmakh
Alim Kokov vs. Grigory Popov
Alim Kokov
WINNER
Grigory Popov
Mikhail Volkov vs. Konstantin Kireev
Mikhail Volkov
WINNER
Konstantin Kireev
Pavel Okhotnikov vs. Firdavs Kauymov
Pavel Okhotnikov
WINNER
Firdavs Kauymov
Gennadiy Kovalev vs. Anton Pilipeiko
Gennadiy Kovalev
WINNER
Anton Pilipeiko
Ilya Zelik vs. Dmitriy Ushkanov
Ilya Zelik
WINNER
Dmitriy Ushkanov
Evgeniy Ryazanov vs. Guilherme Sugimoto
Evgeniy Ryazanov
WINNER
Guilherme Sugimoto
Alexey Polpudnikov vs. Rickson Pontes
Alexey Polpudnikov
WINNER
Rickson Pontes