Shooto - Revolutionary Exchanges 1: Undefeated


Shooto - Revolutionary Exchanges 1: Undefeated - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 19, 2009 in , Tokyo JPN


Kota Onojima vs. Kenjiro Inagaki
Kota Onojima
WINNER
Kenjiro Inagaki
Tadahiro Harada vs. Koji Nishioka
Tadahiro Harada
WINNER
Koji Nishioka
Munehiro Kin vs. Hiroki Kuga
Munehiro Kin
WINNER
Hiroki Kuga
Tsuneo Kimura vs. Yoshitaka Okigi
Tsuneo Kimura
WINNER
Yoshitaka Okigi
Taiki Tsuchiya vs. Kazuhiro Ito
Taiki Tsuchiya
WINNER
Kazuhiro Ito
Masaaki Sugawara vs. Yasuhiro Akagi
Masaaki Sugawara
WINNER
Yasuhiro Akagi
Atsushi Takeuchi vs. Takeshi Sato
Atsushi Takeuchi
WINNER
Takeshi Sato
Jussier Formiga vs. Shinichi Kojima
Jussier Formiga
WINNER
Shinichi Kojima
Masakatsu Ueda vs. Eduardo Dantas
Masakatsu Ueda
WINNER
Eduardo Dantas
Yukinari Tamura vs. Shinji Sasaki
Yukinari Tamura
WINNER
Shinji Sasaki