Professional Shooting Vol.14


Professional Shooting Vol.14 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 25, 1991 in , Tokyo JPN


Masato Suzuki vs. Kenji Ogusu
Masato Suzuki
WINNER
Kenji Ogusu
Hiroyuki Kanno vs. Makoto Mizobuchi
Hiroyuki Kanno
WINNER
Makoto Mizobuchi
Tomonori Ohara vs. Takashi Ishizaki
Tomonori Ohara
Takashi Ishizaki
Kenji Kawaguchi vs. Kazuhiro Kusayanagi
Kenji Kawaguchi
Kazuhiro Kusayanagi
Naoki Sakurada vs. Yuichi Watanabe
Naoki Sakurada
WINNER
Yuichi Watanabe