M-1 Mix- Fight: Northwest Open Championship in Mix-Fight


M-1 Mix- Fight: Northwest Open Championship in Mix-Fight - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 22, 2003 in St.Petersburg, RUS


Arut Mesokyan vs. Abdulmuslim Yakubov
Arut Mesokyan
WINNER
Abdulmuslim Yakubov
Magomed Khimelov vs. Islam Radzhabov
Magomed Khimelov
WINNER
Islam Radzhabov
Arut Mesokyan vs. Magomed Khimelov
Arut Mesokyan
WINNER
Magomed Khimelov
Denis Komkin vs. Pavel Kositchkiy
Denis Komkin
WINNER
Pavel Kositchkiy
Agabaev Seifullakh vs. Denis Kolotukhin
Agabaev Seifullakh
WINNER
Denis Kolotukhin
Denis Komkin vs. Agabaev Seifullakh
Denis Komkin
WINNER
Agabaev Seifullakh
Danila Veselov vs. Igor Vasilyev
Danila Veselov
WINNER
Igor Vasilyev
Bashir Guliev vs. Mikhail Bogdanov
Bashir Guliev
WINNER
Mikhail Bogdanov