Daidojuku: Wars 3

Feb 17, 1996 12:00 AM
, JPN


Akihiro Gono vs. Tatsuhiro Doi
Akihiro Gono
WINNER
Tatsuhiro Doi
Kyuhei Mikage vs. Naoki Mori
Kyuhei Mikage
WINNER
Naoki Mori