Grachan 10


Grachan 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 15, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Shuji Morikawa vs. Kacey Holmes
Shuji Morikawa
WINNER
Kacey Holmes
Yuki Yamamoto vs. Yosuke Notsu
Yuki Yamamoto
WINNER
Yosuke Notsu
Masahiro Oishi vs. Takaaki Ito
Masahiro Oishi
WINNER
Takaaki Ito
Toru Harai vs. Keiji Sakuta
Toru Harai
WINNER
Keiji Sakuta
Kimihiro Eto vs. Kuntap Weerasakreck
Kimihiro Eto
WINNER
Kuntap Weerasakreck
Ken Saotome vs. Shinji Ishida
Ken Saotome
WINNER
Shinji Ishida
Alan Baudot vs. Akira Iezaki
Alan Baudot
WINNER
Akira Iezaki
Yuki Nakahara vs. Hiroki Kishino
Yuki Nakahara
WINNER
Hiroki Kishino
Senzo Ikeda vs. Kirihito Kodama
Senzo Ikeda
WINNER
Kirihito Kodama
Tsutomu Koganei vs. Kota Yokoyama
Tsutomu Koganei
WINNER
Kota Yokoyama
Karuro Saito vs. Makoto Sato
Karuro Saito
WINNER
Makoto Sato
Atsushi Makigaya vs. Keichi Iio
Atsushi Makigaya
Keichi Iio
Mike Mike vs. Oliver Oliver
Mike Mike
WINNER
Oliver Oliver
Duke Horiuchi vs. Hiroaki Motegi
Duke Horiuchi
WINNER
Hiroaki Motegi
Tetsuhiro Amano vs. Masanori Narita
Tetsuhiro Amano
WINNER
Masanori Narita
Takayuki Ise vs. Shigeru Tamaki
Takayuki Ise
WINNER
Shigeru Tamaki
Shota Tachibana vs. Michiyuki Koita
Shota Tachibana
WINNER
Michiyuki Koita
Shunsuke Hayashizaki vs. Satoshi Mitsuoka
Shunsuke Hayashizaki
WINNER
Satoshi Mitsuoka
Harutoshi Tomono vs. Tomoki Endo
Harutoshi Tomono
WINNER
Tomoki Endo