Pancrase - Progress Tour 2


Pancrase - Progress Tour 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 3, 2012 in Osaka, Osaka JPN


Yuki Kosaka vs. Nobuhiro Yoshitake
Yuki Kosaka
WINNER
Nobuhiro Yoshitake
Yuki Nishigo vs. Daichi Kitakata
Yuki Nishigo
WINNER
Daichi Kitakata
Yoshifumi Dogaki vs. Keisuke Komori
Yoshifumi Dogaki
WINNER
Keisuke Komori
Tamotsu Kitada vs. Kaishi Kato
Tamotsu Kitada
WINNER
Kaishi Kato
Koji Nakamura vs. Kenta Konishi
Koji Nakamura
WINNER
Kenta Konishi
Toshio Mitani vs. Nobuyuki Fujii
Toshio Mitani
WINNER
Nobuyuki Fujii
Toshihiro Komiya vs. Sho Nonaka
Toshihiro Komiya
WINNER
Sho Nonaka
Shohei Takamatsu vs. Koki Ohta
Shohei Takamatsu
WINNER
Koki Ohta
Ryosuke Nakai vs. Yutaro Kawaguchi
Ryosuke Nakai
WINNER
Yutaro Kawaguchi
Gen Ishida vs. Hiroshi Ando
Gen Ishida
WINNER
Hiroshi Ando
Kengo Ito vs. Hiroyuki Norikiyo
Kengo Ito
WINNER
Hiroyuki Norikiyo