Shooto: R.E.A.D. 2000 Shooto(1)


Shooto: R.E.A.D. 2000 Shooto(1) - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 14, 2000 in , Tokyo JPN


Makoto Ishikawa vs. Jinzaburo Yonezawa
Makoto Ishikawa
WINNER
Jinzaburo Yonezawa
Yohei Suzuki vs. Mitsuo Matsumoto
Yohei Suzuki
WINNER
Mitsuo Matsumoto
Kohei Yasumi vs. Yohei Nanbu
Kohei Yasumi
WINNER
Yohei Nanbu
Hiroshi Tsuruya vs. Masakazu Kuramochi
Hiroshi Tsuruya
WINNER
Masakazu Kuramochi
Izuru Takeuchi vs. Shikou Yamashita
Izuru Takeuchi
WINNER
Shikou Yamashita
John Calvo vs. Jun Kitagawa
John Calvo
WINNER
Jun Kitagawa
Norio Nishiyama vs. Takeyasu Hirono
Norio Nishiyama
WINNER
Takeyasu Hirono
Yuki Sasaki vs. Ronald Jhun
Yuki Sasaki
WINNER
Ronald Jhun
Akihiro Gono vs. Larry Papodopoulos
Akihiro Gono
Larry Papodopoulos
Ray Cooper vs. Jutaro Nakao
Ray Cooper
WINNER
Jutaro Nakao