Shooto: Gig Central Vol.11


Shooto: Gig Central Vol.11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 26, 2006 in Nagoya, Aichi JPN


Daisuke Matsumoto vs. Kazuhiro Ito
Daisuke Matsumoto
WINNER
Kazuhiro Ito
Takeshi Okada vs. Kenya Kato
Takeshi Okada
WINNER
Kenya Kato
Akira Kibe vs. Takao Tamura
Akira Kibe
WINNER
Takao Tamura
Takahiro Kajita vs. Shogun Kawakatsu
Takahiro Kajita
WINNER
Shogun Kawakatsu
Yusei Shimokawa vs. Yasuhiro Akagi
Yusei Shimokawa
WINNER
Yasuhiro Akagi
Hatsu Hioki vs. Byung Jo Kim
Hatsu Hioki
WINNER
Byung Jo Kim