M-1 Mix- Fight: Arena Fighting Club Mix-Fights


M-1 Mix- Fight: Arena Fighting Club Mix-Fights - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 27, 2001 in St. Petersburg, RUS


Eugeni Malafeev vs. Sergei Polovtsev
Eugeni Malafeev
WINNER
Sergei Polovtsev
Sergei Galstyan vs. Sergei Pavlovsky
Sergei Galstyan
WINNER
Sergei Pavlovsky
Arut Mesokyan vs. Emil Akhmedov
Arut Mesokyan
WINNER
Emil Akhmedov
Sergei Prishutov vs. Alexandr Kylikov
Sergei Prishutov
WINNER
Alexandr Kylikov
Ilya Kudryashov vs. Igor Vasilyev
Ilya Kudryashov
WINNER
Igor Vasilyev
Danila Veselov vs. Sergei Zavadsky
Danila Veselov
WINNER
Sergei Zavadsky
Alexei Veselovzorov vs. Eugeney Lyamin
Alexei Veselovzorov
WINNER
Eugeney Lyamin
Roman Zentsov vs. Pashir Kumiev
Roman Zentsov
WINNER
Pashir Kumiev
Stanislav Nuschik vs. Alexandr Garkushenko
Stanislav Nuschik
WINNER
Alexandr Garkushenko