Xtreme Shootout: The Underground


Xtreme Shootout: The Underground - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 25, 1999 in Killeen, Texas USA


Kazuyuki Fujita vs. Dan Chase
Kazuyuki Fujita
WINNER
Dan Chase
Pete Spratt vs. Keith Sutton
Pete Spratt
WINNER
Keith Sutton
Kazuyuki Fujita vs. Bill Childs
Kazuyuki Fujita
WINNER
Bill Childs