Pancrase 254


Pancrase 254 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 7, 2013 in Osaka, Osaka JPN


Gota Yamashita vs. Akihiro Yamazaki
Gota Yamashita
WINNER
Akihiro Yamazaki
Sho Nonaka vs. Yusuke Mitsuzuka
Sho Nonaka
WINNER
Yusuke Mitsuzuka
Toshio Mitani vs. Gen Ikeda
Toshio Mitani
WINNER
Gen Ikeda
Hiroki Yamashita vs. Kurotsuno Kurotsuno
Hiroki Yamashita
WINNER
Kurotsuno Kurotsuno
Nobuhiro Yamauchi vs. Keisuke Komori
Nobuhiro Yamauchi
WINNER
Keisuke Komori
Kanta Sato vs. Ryuki Ozaki
Kanta Sato
WINNER
Ryuki Ozaki
Hiroyuki Norikiyo vs. Shogo Higuchi
Hiroyuki Norikiyo
WINNER
Shogo Higuchi
Norimichi Yamada vs. Ryosuke Nakai
Norimichi Yamada
Ryosuke Nakai
Hideki Miyatani vs. Atsushijun Suzuki
Hideki Miyatani
WINNER
Atsushijun Suzuki
Tadahito Minoshima vs. Toji Ueno
Tadahito Minoshima
WINNER
Toji Ueno