Pancrase - Changing Tour 3


Pancrase - Changing Tour 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 7, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Satoru Kitaoka vs. Yukio Sakaguchi
Satoru Kitaoka
WINNER
Yukio Sakaguchi
Mitsuhisa Sunabe vs. Takuya Eizumi
Mitsuhisa Sunabe
WINNER
Takuya Eizumi
Koji Oishi vs. Hyung Kwang Kim
Koji Oishi
WINNER
Hyung Kwang Kim
Takenori Sato vs. Kim Hoon
Takenori Sato
WINNER
Kim Hoon
Mu-bae Choi vs. Katsuhisa Fujii
Mu-Bae Choi
WINNER
Katsuhisa Fujii
Seiya Kawahara vs. Tatsuya So
Seiya Kawahara
WINNER
Tatsuya So
Keiichiro Yamamiya vs. Ryuji Ohori
Keiichiro Yamamiya
WINNER
Ryuji Ohori
Isao Hirose vs. Takashi Nakamura
Isao Hirose
WINNER
Takashi Nakamura
Tashiro Akai vs. Takumi Murata
Tashiro Akai
WINNER
Takumi Murata
Kosei Kubota vs. Shingo Suzuki
Kosei Kubota
Shingo Suzuki
Ryo Kawamura vs. Yukiya Naito
Ryo Kawamura
WINNER
Yukiya Naito