Shooto: Las Grandes Viajes 6


Shooto: Las Grandes Viajes 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 27, 1998 in , Tokyo JPN


Masaru Gokita vs. Masaki Nishizawa
Masaru Gokita
WINNER
Masaki Nishizawa
Shogun Kawakatsu vs. Takaharu Murahama
Shogun Kawakatsu
Takaharu Murahama
Takanori Gomi vs. Hiroshi Tsuruya
Takanori Gomi
WINNER
Hiroshi Tsuruya
Ryuta Sakurai vs. Izuru Takeuchi
Ryuta Sakurai
Izuru Takeuchi
Kimihito Nonaka vs. Naoya Uematsu
Kimihito Nonaka
Naoya Uematsu
Yuki Sasaki vs. Kazuhiro Kusayanagi
Yuki Sasaki
WINNER
Kazuhiro Kusayanagi
Masato Fujiwara vs. Takenori Ito
Masato Fujiwara
Takenori Ito
Tetsuji Kato vs. Hiroyuki Kojima
Tetsuji Kato
WINNER
Hiroyuki Kojima
Paul Jones vs. Sanae Kikuta
Paul Jones
WINNER
Sanae Kikuta
Hisao Ikeda vs. Colin Mansur
Hisao Ikeda
WINNER
Colin Mansur
Akihiro Gono vs. Adriano De Souza
Akihiro Gono
WINNER
Adriano de Souza
Uchu Tatsumi vs. Eric Payne
Uchu Tatsumi
WINNER
Eric Payne