Shooto: Gig East Vol.5


Shooto: Gig East Vol.5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 15, 2001 in , Tokyo JPN


Naoto Kojima vs. Naoki Matsushita
Naoto Kojima
WINNER
Naoki Matsushita
Akitoshi Tamura vs. Kohichi Tanaka
Akitoshi Tamura
WINNER
Kohichi Tanaka
Yohei Suzuki vs. Masakazu Kuramochi
Yohei Suzuki
WINNER
Masakazu Kuramochi
Ryota Matsune vs. Hiroshi Umemura
Ryota Matsune
WINNER
Hiroshi Umemura
Hiroaki Yoshioka vs. Kentaro Imaizumi
Hiroaki Yoshioka
WINNER
Kentaro Imaizumi