Pancrase: 1996 Neo-Blood Tournament, Round 1


Pancrase: 1996 Neo-Blood Tournament, Round 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 22, 1996 in Tokyo, JPN


Osami Shibuya vs. Kim Wang
Osami Shibuya
WINNER
Kim Wang
Pete Williams vs. Kiuma Kunioku
Pete Williams
WINNER
Kiuma Kunioku
Keiichiro Yamamiya vs. Satoshi Hasegawa
Keiichiro Yamamiya
WINNER
Satoshi Hasegawa
Yuki Kondo vs. Semmy Schilt
Yuki Kondo
WINNER
Semmy Schilt
Yoshiki Takahashi vs. Ryushi Yanagisawa
Yoshiki Takahashi
WINNER
Ryushi Yanagisawa
Frank Shamrock vs. Manabu Yamada
Frank Shamrock
WINNER
Manabu Yamada