Tournament of Real Men 8


Tournament of Real Men 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 20, 2003 in Ekaterinburg, RUS


Arsen Temirkhanov vs. Amazhun Agibayev
Arsen Temirkhanov
WINNER
Amazhun Agibayev
Vitalius Stepchenko vs. Dmitriy Bekmansurov
Vitalius Stepchenko
WINNER
Dmitriy Bekmansurov
Andrey Ignatov vs. Artur Akopyan
Andrey Ignatov
WINNER
Artur Akopyan
Azat Askerov vs. Zalimhan Sulhanov
Azat Askerov
WINNER
Zalimhan Sulhanov
David Shvelidze vs. Guryanov
David Shvelidze
WINNER
 Guryanov
Sergei Kharitonov vs. Osman Vagabov
Sergei Kharitonov
WINNER
Osman Vagabov
Arsen Temirkhanov vs. Vitalius Stepchenko
Arsen Temirkhanov
WINNER
Vitalius Stepchenko
Azat Askerov vs. Andrey Ignatov
Azat Askerov
WINNER
Andrey Ignatov
Sergei Kharitonov vs. David Shvelidze
Sergei Kharitonov
WINNER
David Shvelidze