Demolition 16


Demolition 16 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 3, 2013 in Hiroshima, Hiroshima JPN


Takahiro Kohori vs. Koji Kishimoto
Takahiro Kohori
WINNER
Koji Kishimoto
Akira Toritani vs. Yuki Yamazaki
Akira Toritani
WINNER
Yuki Yamazaki
Naoyuki Tsumura vs. Daisuke Akamatsu
Naoyuki Tsumura
WINNER
Daisuke Akamatsu
Kazunari Majima vs. William Da Silva
Kazunari Majima
WINNER
William da Silva
Katsuya Horigome vs. Yuki Kifune
Katsuya Horigome
WINNER
Yuki Kifune