Shooto - Gig Tokyo 5


Shooto - Gig Tokyo 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 7, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Akinobu Watanabe vs. Yosuke Ebihara
Akinobu Watanabe
WINNER
Yosuke Ebihara
Kyoji Horiguchi vs. Keita Ishibashi
Kyoji Horiguchi
WINNER
Keita Ishibashi
Tetsuo Seto vs. Sun Hak Jeong
Tetsuo Seto
WINNER
Sun Hak Jeong
Jun-hee Mun vs. Takahiro Suzuki
Jun-Hee Mun
WINNER
Takahiro Suzuki
Akihiro Murayama vs. Kang Jung-min
Akihiro Murayama
WINNER
Kang Jung-Min
Masato Sannai vs. Naohiro Mizuno
Masato Sannai
WINNER
Naohiro Mizuno
Guy Delameau vs. Wataru Miki
Guy Delameau
Wataru Miki
Daiji Takahashi vs. Yusei Shimokawa
Daiji Takahashi
WINNER
Yusei Shimokawa
Yoichiro Sato vs. Takasuke Kume
Yoichiro Sato
WINNER
Takasuke Kume