European Combat Sambo Federation - MMA Ukraine Cup


European Combat Sambo Federation - MMA Ukraine Cup - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 10, 2012 in Truskavec, Truskavec UKR


Vitaliy Baryshnikov vs. Oleg Melnik
Vitaliy Baryshnikov
WINNER
Oleg Melnik
Sergey Yarovoy vs. Oleg Vival
Sergey Yarovoy
WINNER
Oleg Vival
Roman Bochkovskiy vs. Yaroslav Kirichenko
Roman Bochkovskiy
WINNER
Yaroslav Kirichenko
Vasiliy Fedorych vs. Ivan Kovaluk
Vasiliy Fedorych
WINNER
Ivan Kovaluk
Dilgan Abbasov vs. Andrey Salobay
Dilgan Abbasov
WINNER
Andrey Salobay
Anatoly Safronov vs. Aleksey Pomazanjv
Anatoly Safronov
WINNER
Aleksey Pomazanjv
Yuriy Logvynchuk vs. Igor Gashynko
Yuriy Logvynchuk
WINNER
Igor Gashynko
Vladimir Khomik vs. Sergei Sokha
Vladimir Khomik
WINNER
Sergei Sokha
Nikita Krylov vs. Denis Bogdanov
Nikita Krylov
WINNER
Denis Bogdanov