Shooto - Rookie Tournament 2010 Finals


Shooto - Rookie Tournament 2010 Finals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 18, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Masayoshi Kato vs. Tadaaki Yamamoto
Masayoshi Kato
WINNER
Tadaaki Yamamoto
Yusaku Inoue vs. Ryuichiro Sumimura
Yusaku Inoue
Ryuichiro Sumimura
Akira Okada vs. Kota Shimoishi
Akira Okada
Kota Shimoishi
Kosuke Suzuki vs. Yusuke Honma
Kosuke Suzuki
WINNER
Yusuke Honma
Kyoji Horiguchi vs. Seiji Akao
Kyoji Horiguchi
WINNER
Seiji Akao
Yuta Sasaki vs. Yo Saito
Yuta Sasaki
WINNER
Yo Saito
Hiroshige Tanaka vs. Masaki Yanagisawa
Hiroshige Tanaka
WINNER
Masaki Yanagisawa
Tetsu Suzuki vs. Masato Sannai
Tetsu Suzuki
WINNER
Masato Sannai
Junji Ito vs. Atsushi Takeuchi
Junji Ito
WINNER
Atsushi Takeuchi
Hideki Kadowaki vs. Yusuke Yachi
Hideki Kadowaki
WINNER
Yusuke Yachi