Shooto - Gig Tokyo 14


Shooto - Gig Tokyo 14 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 21, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuta Sasaki vs. Kota Onojima
Yuta Sasaki
WINNER
Kota Onojima
Yoshifumi Nakamura vs. Akitoshi Tamura
Yoshifumi Nakamura
WINNER
Akitoshi Tamura
Kosuke Suzuki vs. Akinobu Watanabe
Kosuke Suzuki
WINNER
Akinobu Watanabe
Toshiro Chihama vs. Kazuya Satamoto
Toshiro Chihama
WINNER
Kazuya Satamoto
Keita Ishibashi vs. Takafumi Maeda
Keita Ishibashi
WINNER
Takafumi Maeda
Tomoaki Ota vs. Takahito Tomozawa
Tomoaki Ota
Takahito Tomozawa
Hayato Sato vs. Yasutaka Ishigami
Hayato Sato
Yasutaka Ishigami
Yoshinori Takahashi vs. Yuya Onodera
Yoshinori Takahashi
WINNER
Yuya Onodera