ZST - SWAT in the Face Vol. 12


ZST - SWAT in the Face Vol. 12 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 11, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Keisuke Tamaru vs. Ryosuke Yanaka
Keisuke Tamaru
WINNER
Ryosuke Yanaka
Tomomitsu Hinuma vs. Atsushi Kato
Tomomitsu Hinuma
Atsushi Kato
Kazuki Hayashida vs. Masanori Hirata
Kazuki Hayashida
Masanori Hirata
Yuki Kawabata vs. Masahiro Iimori
Yuki Kawabata
WINNER
Masahiro Iimori
Akinori Fujisawa vs. Wataru Matsuoka
Akinori Fujisawa
WINNER
Wataru Matsuoka
Kei Tanigawa vs. Yuji Komori
Kei Tanigawa
WINNER
Yuji Komori
Naofumi Sekine vs. Masaki Kobuchi
Naofumi Sekine
WINNER
Masaki Kobuchi
Ken Uehara vs. Masakazu Ikezaki
Ken Uehara
WINNER
Masakazu Ikezaki
Hiroshi Koda vs. Yasuyuki Kamo
Hiroshi Koda
WINNER
Yasuyuki Kamo
Hiroshi Kagaya vs. Kiyoshi Suzuki
Hiroshi Kagaya
WINNER
Kiyoshi Suzuki
Kazuhiro Fujita vs. Issei Oto
Kazuhiro Fujita
WINNER
Issei Oto
Kazuki Date vs. Ko Harada
Kazuki Date
Ko Harada