Shooto - Gig West 13


Shooto - Gig West 13 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 5, 2011 in Osaka, Osaka JPN


Yuki Nishigo vs. Ryosuke Miura
Yuki Nishigo
WINNER
Ryosuke Miura
Takayuki Kobayashi vs. Tomoya Suzuki
Takayuki Kobayashi
WINNER
Tomoya Suzuki
Daiki Ozaki vs. Taiki Hamasaki
Daiki Ozaki
WINNER
Taiki Hamasaki
Gota Yamashita vs. Yasushi Kato
Gota Yamashita
WINNER
Yasushi Kato
Teruto Ishihara vs. Naritoshi Kakuta
Teruto Ishihara
WINNER
Naritoshi Kakuta
Seiji Akao vs. Nobuhiro Hayakawa
Seiji Akao
WINNER
Nobuhiro Hayakawa
Takahiro Kajita vs. Hiroshi Shiba
Takahiro Kajita
WINNER
Hiroshi Shiba