Pancrase - Gate 8th Chance


Pancrase - Gate 8th Chance - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 10, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Junya Nishikawa vs. Yu Kijima
Junya Nishikawa
WINNER
Yu Kijima
Daryl Lokuku vs. Junpei Sasakawa
Daryl Lokuku
WINNER
Junpei Sasakawa
Kensaku Kaneko vs. Kentaro Yorimitsu
Kensaku Kaneko
WINNER
Kentaro Yorimitsu
Shun Fukazawa vs. Yasufumi Suzaki
Shun Fukazawa
WINNER
Yasufumi Suzaki
Shiro Wakamatsu vs. Rei Kawahara
Shiro Wakamatsu
WINNER
Rei Kawahara
Kosuke Terashima vs. Toshihiro Komiya
Kosuke Terashima
WINNER
Toshihiro Komiya
Kenji Narita vs. Joshua Robison
Kenji Narita
Joshua Robison
Takamasa Kiuchi vs. Haruki Nakayama
Takamasa Kiuchi
WINNER
Haruki Nakayama
Yoshinari Shinba vs. Tsukasa Arai
Yoshinari Shinba
WINNER
Tsukasa Arai
Sotaro Kojima vs. Atsushi Makigaya
Sotaro Kojima
Atsushi Makigaya
Junya Nishikawa vs. Yoshihisa Nakamura
Junya Nishikawa
WINNER
Yoshihisa Nakamura
Daryl Lokuku vs. Nobuhito Sakurada
Daryl Lokuku
WINNER
Nobuhito Sakurada
Junpei Sasakawa vs. Go Hishinuma
Junpei Sasakawa
WINNER
Go Hishinuma
Koichi Sugai vs. Daiji Nakashima
Koichi Sugai
WINNER
Daiji Nakashima
Akihito Hara vs. Manabu Hirayama
Akihito Hara
WINNER
Manabu Hirayama
Kentaro Yorimitsu vs. Satoru Takahashi
Kentaro Yorimitsu
WINNER
Satoru Takahashi
Kensaku Kaneko vs. Kirio Mano
Kensaku Kaneko
WINNER
Kirio Mano
Yasufumi Suzaki vs. Yojin Iwara
Yasufumi Suzaki
WINNER
Yojin Iwara
Shun Fukazawa vs. Koji Obata
Shun Fukazawa
WINNER
Koji Obata
Shiro Wakamatsu vs. Isao Takatsu
Shiro Wakamatsu
WINNER
Isao Takatsu
Rei Kawahara vs. Junro Kubota
Rei Kawahara
WINNER
Junro Kubota
Kotaro Kazama vs. Yusuke Kitago
Kotaro Kazama
WINNER
Yusuke Kitago
Kosuke Terashima vs. Noboru Chida
Kosuke Terashima
WINNER
Noboru Chida
Hiroyuki Tamura vs. Yasuyuki Moritake
Hiroyuki Tamura
WINNER
Yasuyuki Moritake
Toshihiro Komiya vs. Yukio Kishi
Toshihiro Komiya
WINNER
Yukio Kishi