Mix Fight Profight 2


Mix Fight Profight 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 22, 2008 in Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod RUS


Sergey Morozov vs. Andrey Mikhailov
Sergey Morozov
WINNER
Andrey Mikhailov
Abdulatip Abdulatipov vs. Vladislav Tkachenko
Abdulatip Abdulatipov
WINNER
Vladislav Tkachenko
Magomed Sultanakhmedov vs. Viktor Nemkov
Magomed Sultanakhmedov
WINNER
Viktor Nemkov
Magomed Sultanakhmedov vs. Abdulatip Abdulatipov
Magomed Sultanakhmedov
WINNER
Abdulatip Abdulatipov