Pancrase: 2006 Blow-Out Tour 11


Pancrase: 2006 Blow-Out Tour 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 10, 2006 in Tokyo, JPN


Miki Shida vs. Daichi Fujiwara
Miki Shida
WINNER
Daichi Fujiwara
Masahiro Toryu vs. Nobuhiro Tsurumaki
Masahiro Toryu
WINNER
Nobuhiro Tsurumaki
Kanako Takeshita vs. Tomomi Sunaba
Kanako Takeshita
WINNER
Tomomi Sunaba
Koji Oishi vs. Hiroyuki Nozawa
Koji Oishi
WINNER
Hiroyuki Nozawa
Hikaru Sato vs. Sviatoslav Matanov
Hikaru Sato
WINNER
Sviatoslav Matanov
Takafumi Ito vs. Eriya Matsuda
Takafumi Ito
WINNER
Eriya Matsuda
Nilson De Castro vs. Ryo Kawamura
Nilson de Castro
Ryo Kawamura
Daizo Ishige vs. Kenji Arai
Daizo Ishige
WINNER
Kenji Arai
Yuki Kondo vs. Ian Nai
Yuki Kondo
WINNER
Ian Nai