ZST 36


ZST 36 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 14, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Kang Jung-min vs. Yuki Ito
Kang Jung-Min
WINNER
Yuki Ito
Ken Yasuda vs. Seong Won Cho
Ken Yasuda
WINNER
Seong Won Cho
Keisuke Fujiwara vs. Hideto Okada
Keisuke Fujiwara
WINNER
Hideto Okada
Yusei Shimokawa vs. Yuichiro Yajima
Yusei Shimokawa
WINNER
Yuichiro Yajima
Kenichi Sawada vs. Ryota Uozomi
Kenichi Sawada
WINNER
Ryota Uozomi
Shinichi Taira vs. Satoru Takahashi
Shinichi Taira
WINNER
Satoru Takahashi
Ike Chris vs. Go Hishinuma
Ike Chris
WINNER
Go Hishinuma
Yoshitaka Abe vs. Takahiro Baba
Yoshitaka Abe
Takahiro Baba
Ryo Hatta vs. Yusuke Uehara
Ryo Hatta
WINNER
Yusuke Uehara
Yoshinari Shinba vs. Daiki Miyamoto
Yoshinari Shinba
WINNER
Daiki Miyamoto
Yamato Hamamatsu vs. Ryusuke Uchida
Yamato Hamamatsu
WINNER
Ryusuke Uchida
Takehiro Higuchi vs. Hiroaki Yoshioka
Takehiro Higuchi
WINNER
Hiroaki Yoshioka
Satoru Date vs. Naoya Hijikata
Satoru Date
Naoya Hijikata
Yujiro Yamamoto vs. Hiroshi Kagaya
Yujiro Yamamoto
WINNER
Hiroshi Kagaya
Kazuki Kawanishi vs. Takehiro Kaneko
Kazuki Kawanishi
WINNER
Takehiro Kaneko
Takeshi Kashiwazaki vs. Tomomitsu Hinuma
Takeshi Kashiwazaki
WINNER
Tomomitsu Hinuma
Tomoyuki Manabe vs. Hiroto Takeuchi
Tomoyuki Manabe
WINNER
Hiroto Takeuchi
Takao Ueda vs. Seio Yamada
Takao Ueda
WINNER
Seio Yamada
Ken Uehara vs. Kei Tanigawa
Ken Uehara
WINNER
Kei Tanigawa
Ryosuke Yanaka vs. Koichi Watanabe
Ryosuke Yanaka
WINNER
Koichi Watanabe
Akinori Fujisawa vs. Yuki Kawabata
Akinori Fujisawa
WINNER
Yuki Kawabata
Shoichi Kudo vs. Akira Omura
Shoichi Kudo
WINNER
Akira Omura