Pancrase - Progress Tour 8


Pancrase - Progress Tour 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 1, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Masato Sannai vs. Seiya Kawahara
Masato Sannai
WINNER
Seiya Kawahara
Koichi Sugai vs. Takatoshi Matsumoto
Koichi Sugai
WINNER
Takatoshi Matsumoto
Shogo Ohashi vs. Keisuke Komori
Shogo Ohashi
WINNER
Keisuke Komori
Tadahiro Harada vs. Tomoya Hirakawa
Tadahiro Harada
WINNER
Tomoya Hirakawa
Takashi Matsuoka vs. Akihiro Sakurai
Takashi Matsuoka
WINNER
Akihiro Sakurai
Yusuke Kitago vs. Toshihiro Komiya
Yusuke Kitago
WINNER
Toshihiro Komiya
Taichi Nakajima vs. Kenichi Tosa
Taichi Nakajima
WINNER
Kenichi Tosa