Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003


Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 23, 2003 in , Tokyo JPN


Ikuma Hoshino vs. Audrey Kruyning
Ikuma Hoshino
Audrey Kruyning
Akira Kikuchi vs. Toru Nakayama
Akira Kikuchi
WINNER
Toru Nakayama
Ryuta Sakurai vs. John Renken
Ryuta Sakurai
WINNER
John Renken
Kohei Yasumi vs. Takeshi Yamazaki
Kohei Yasumi
WINNER
Takeshi Yamazaki
Dustin Denes vs. Shikou Yamashita
Dustin Denes
Shikou Yamashita
Kentaro Imaizumi vs. Shuichiro Katsumura
Kentaro Imaizumi
WINNER
Shuichiro Katsumura
Ryota Matsune vs. Kimihito Nonaka
Ryota Matsune
WINNER
Kimihito Nonaka
Takanori Gomi vs. Nick Ertl
Takanori Gomi
WINNER
Nick Ertl