Pancrase: 2008 Shining Tour 10


Pancrase: 2008 Shining Tour 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 7, 2008 in , Tokyo JPN


Katsuya Inoue vs. Koji Oishi
Katsuya Inoue
WINNER
Koji Oishi
Manabu Inoue vs. Seiya Kawahara
Manabu Inoue
WINNER
Seiya Kawahara
Takuya Wada vs. Masahiro Toryu
Takuya Wada
WINNER
Masahiro Toryu
Ichiro Kanai vs. Daijiro Matsui
Ichiro Kanai
WINNER
Daijiro Matsui
Rin Nakai vs. Tomomi Sunaba
Rin Nakai
WINNER
Tomomi Sunaba
Tomoyoshi Iwamiya vs. Hiroyuki Nozawa
Tomoyoshi Iwamiya
WINNER
Hiroyuki Nozawa
Stanislav Nedkov vs. Masayuki Kono
Stanislav Nedkov
WINNER
Masayuki Kono
Hirotoshi Saito vs. Tashiro Nishiuchi
Hirotoshi Saito
Tashiro Nishiuchi
Daisuke Hanazawa vs. Maximo Blanco
Daisuke Hanazawa
WINNER
Maximo Blanco
Isao Hirose vs. Tokuaki Ninomiya
Isao Hirose
WINNER
Tokuaki Ninomiya
Shingo Suzuki vs. Makoto Kawawa
Shingo Suzuki
WINNER
Makoto Kawawa
Isao Kobayashi vs. Yuki Tokushige
Isao Kobayashi
Yuki Tokushige
Tatsuro Ikehata vs. Takanori Iwamoto
Tatsuro Ikehata
WINNER
Takanori Iwamoto
Masaru Ueda vs. Takumi Shimazaki
Masaru Ueda
WINNER
Takumi Shimazaki
Masakazu Takafuji vs. Takeshi Egami
Masakazu Takafuji
WINNER
Takeshi Egami
Hiroyuki Nakajima vs. Takanori Saito
Hiroyuki Nakajima
WINNER
Takanori Saito
Takashi Nakamura vs. Go Yamanaka
Takashi Nakamura
WINNER
Go Yamanaka