Taiwan Mixed Martial Arts Championship - TMC 01


Taiwan Mixed Martial Arts Championship - TMC 01 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 9, 2009 in Taipei, Taiwan TWN


Zheng Wenxiang vs. Wang Yulin
Zheng Wenxiang
WINNER
Wang Yulin
Lin Jian-yu vs. Lin Taiyou
Lin Jian-Yu
WINNER
Lin Taiyou
Andreas Hesselback vs. Demitri Telfair
Andreas Hesselback
WINNER
Demitri Telfair
Hong Ji-dong vs. Julio Masarco
Hong Ji-Dong
WINNER
Julio Masarco
Wiktor Svensson vs. Geal Dur
Wiktor Svensson
WINNER
Geal Dur