Shooto - Rookie Tournament Final 2013


Shooto - Rookie Tournament Final 2013 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 15, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Yoshihiro Koyama vs. Yusuke Kasuya
Yoshihiro Koyama
Yusuke Kasuya
Koji Nishioka vs. Nobumitsu Osawa
Koji Nishioka
Nobumitsu Osawa
WINNER
Kousuke Eda vs. Naohiro Mizuno
Kousuke Eda
Naohiro Mizuno
WINNER
Takashi Soya vs. Ryuya Fukuda
Takashi Soya
WINNER
Ryuya Fukuda
Yuki Kawana vs. Akira Toritani
Yuki Kawana
WINNER
Akira Toritani
Kazuhide Shirota vs. Koji Watanabe
Kazuhide Shirota
Koji Watanabe
WINNER
Daichi Takenaka vs. Ryo Okada
Daichi Takenaka
WINNER
Ryo Okada
Sho Nishida vs. Ken Asuka
Sho Nishida
Ken Asuka
WINNER
Takeshi Saito vs. Takuya Kodama
Takeshi Saito
WINNER
Takuya Kodama