Verdict Fighting Championship 1


Verdict Fighting Championship 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 11, 2012 in Moscow, Moscow RUS


Zhanybek Amatov vs. Dmitry Bulgakov
Zhanybek Amatov
WINNER
Dmitry Bulgakov
Bekbulat Magomedov vs. Murad Matyakubova
Bekbulat Magomedov
WINNER
Murad Matyakubova
Bakhshiev Vugar vs. Roland Beyer
Bakhshiev Vugar
WINNER
Roland Beyer
Shamil Vaysurov vs. Alexander Sieve
Shamil Vaysurov
WINNER
Alexander Sieve
Ian Kunitskaya vs. Ekaterina Saraykina
Ian Kunitskaya
WINNER
Ekaterina Saraykina
Andrey Tsabal vs. Mark Kraus
Andrey Tsabal
WINNER
Mark Kraus
Musa Musalaev vs. Cornell Zapadku  
Musa Musalaev
WINNER 
Cornell Zapadku
Fernando Paulon vs. Aliyar Zakirov
Fernando Paulon
WINNER
Aliyar Zakirov
Longview Lee vs. David Simonyan
Longview Lee
WINNER
David Simonyan
Sergei Masloboev vs. Alexej Goureev
Sergei Masloboev
WINNER
Alexej Goureev