Professional Shooto in Yokohama : A Live Road


Professional Shooto in Yokohama : A Live Road - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 20, 2005 in , Kanagawa JPN


Yutaka Nishioka vs. Kyotaro Nakao
Yutaka Nishioka
WINNER
Kyotaro Nakao
Masashi Yozen vs. Ryuhei Sato
Masashi Yozen
WINNER
Ryuhei Sato
Mitsuhiro Ishida vs. Takashi Nakakura
Mitsuhiro Ishida
WINNER
Takashi Nakakura
Antonio Carvalho vs. Takeshi Inoue
Antonio Carvalho
WINNER
Takeshi Inoue
Joachim Hansen vs. Kenichiro Togashi
Joachim Hansen
WINNER
Kenichiro Togashi
Hayato Sakurai vs. Shinya Aoki
Hayato Sakurai
WINNER
Shinya Aoki
Gilbert Melendez vs. Rumina Sato
Gilbert Melendez
WINNER
Rumina Sato