Pancrase: 2008 Shining Tour 5


Pancrase: 2008 Shining Tour 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 1, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuichiro Shirai vs. Toshihiro Shimizu
Yuichiro Shirai
WINNER
Toshihiro Shimizu
Ranki Kawana vs. Tomoki Murayama
Ranki Kawana
WINNER
Tomoki Murayama
Yukio Sakaguchi vs. Masakazu Kuramochi
Yukio Sakaguchi
WINNER
Masakazu Kuramochi
Seiya Kawahara vs. Masaki Yanagisawa
Seiya Kawahara
WINNER
Masaki Yanagisawa
Rafael Dos Anjos vs. Takaichi Hirayama
Rafael Dos Anjos
WINNER
Takaichi Hirayama
Shinsuke Shoji vs. Takafumi Ito
Shinsuke Shoji
WINNER
Takafumi Ito
Izuru Takeuchi vs. Junior Santos
Izuru Takeuchi
WINNER
Junior Santos
Keiichiro Yamamiya vs. Hiromitsu Kanehara
Keiichiro Yamamiya
WINNER
Hiromitsu Kanehara