Shooto: Wanna Shooto 2003


Shooto: Wanna Shooto 2003 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 3, 2003 in , Tokyo JPN


Shigetoshi Iwase vs. Nico Naseri
Shigetoshi Iwase
WINNER
Nico Naseri
Kenji Osawa vs. Augusto Frota
Kenji Osawa
WINNER
Augusto Frota
Akitoshi Tamura vs. Yohei Nanbu
Akitoshi Tamura
WINNER
Yohei Nanbu
Hiroyuki Takaya vs. Seigi Fujioka
Hiroyuki Takaya
WINNER
Seigi Fujioka
Shuichiro Katsumura vs. Eugenijus Konkovas
Shuichiro Katsumura
WINNER
Eugenijus Konkovas
John Einemo vs. Mindaugas Kulikauskas
John Einemo
WINNER
Mindaugas Kulikauskas
Tetsuo Katsuta vs. Makoto Ishikawa
Tetsuo Katsuta
Makoto Ishikawa
Naoya Uematsu vs. Katsuya Toida
Naoya Uematsu
WINNER
Katsuya Toida