Shooto: the Renaxis 1999


Shooto: the Renaxis 1999 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 15, 1999 in , Tokyo JPN


Makoto Ishikawa vs. Mitsuo Matsumoto
Makoto Ishikawa
WINNER
Mitsuo Matsumoto
Takanori Gomi vs. Kazumichi Takada
Takanori Gomi
WINNER
Kazumichi Takada
Akihiro Gono vs. Marcos Da Silva
Akihiro Gono
Marcos da Silva
Hayato Sakurai vs. Ademir Oliveira
Hayato Sakurai
WINNER
Ademir Oliveira
Rumina Sato vs. Charles Diaz
Rumina Sato
WINNER
Charles Diaz