Pancrase: Hybrid 9


Pancrase: Hybrid 9 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 31, 2003 in Tokyo, JPN


Miki Shida vs. Masahito Wachi
Miki Shida
WINNER
Masahito Wachi
Takuya Wada vs. Minoru Ozawa
Takuya Wada
WINNER
Minoru Ozawa
Hur Sung Jin vs. Keigo Takamori
Hur Sung Jin
WINNER
Keigo Takamori
Satoru Kitaoka vs. Naoki Seki
Satoru Kitaoka
WINNER
Naoki Seki
Yuichi Nakanishi vs. Kosei Kubota
Yuichi Nakanishi
WINNER
Kosei Kubota
Ron Waterman vs. Jun Ishii
Ron Waterman
WINNER
Jun Ishii
Eiji Ishikawa vs. Izuru Takeuchi
Eiji Ishikawa
Izuru Takeuchi
Akihiro Gono vs. Daisuke Watanabe
Akihiro Gono
WINNER
Daisuke Watanabe