Ultimate Martial Arts Combat


Ultimate Martial Arts Combat - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 18, 2009 in Beijing, Beijing CHN


Li Gao Bao vs. A Si Ri La Tu
Li Gao Bao
WINNER
A Si Ri La Tu
Wenbo Liu vs. Robert Sothmann
Wenbo Liu
WINNER
Robert Sothmann
Yuchun Yang vs. Adam Narnst
Yuchun Yang
WINNER
Adam Narnst
Tiequan Zhang vs. Yonglong Zhu
Tiequan Zhang
WINNER
Yonglong Zhu
Jumabieke Tuerxun vs. Zhen Wang
Jumabieke Tuerxun
WINNER
Zhen Wang
Dalai Bayin vs. Binghui Wang
Dalai Bayin
WINNER
Binghui Wang
Zhen Zhen Shi vs. Jin Tang
Zhen Zhen Shi
WINNER
Jin Tang
Zhang Lipeng vs. Arthit Hanchana
Zhang LiPeng
WINNER
Arthit Hanchana
Jian Ping Yang vs. Jiang Zhou Wen
Jian Ping Yang
WINNER
Jiang Zhou Wen
Leech Li vs. Liu Jn Wen
Leech Li
WINNER
Liu Jn Wen