Shooto - Gig West 15


Shooto - Gig West 15 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 28, 2013 in Osaka, Osaka JPN


Masayoshi Kato vs. Ichaku Murata
Masayoshi Kato
WINNER
Ichaku Murata
Yutaka Ueda vs. Takayuki Kobayashi
Yutaka Ueda
WINNER
Takayuki Kobayashi
Hidekazu Fukushima vs. Kousuke Eda
Hidekazu Fukushima
WINNER
Kousuke Eda
Tsuneo Kimura vs. Yuta Kiuchi
Tsuneo Kimura
WINNER
Yuta Kiuchi
Yuki Kanaumi vs. Kenichi Hattori
Yuki Kanaumi
WINNER
Kenichi Hattori
Shohei Nomitani vs. Tomohiro Hagino
Shohei Nomitani
WINNER
Tomohiro Hagino
Takahiro Kohori vs. Noriyuki Takei
Takahiro Kohori
WINNER
Noriyuki Takei
Daichi Takenaka vs. Takafumi Maeda
Daichi Takenaka
Takafumi Maeda
Koji Watanabe vs. Satoshi Murata
Koji Watanabe
WINNER
Satoshi Murata