Tribelate - vol.17

Apr 26, 2008 7:00 PM
Tokyo, Tokyo JPN


Daisuke Sato vs. Shoshi Toyama
Daisuke Sato
WINNER
Shoshi Toyama
Isao Kobayashi vs. Dae Yeon Lee
Isao Kobayashi
WINNER
Dae Yeon Lee
Shoko Sato vs. Taku Nashiro
Shoko Sato
WINNER
Taku Nashiro
Hidetora Hidetora vs. Takahito Iida
Hidetora Hidetora
WINNER
Takahito Iida