Pancrase: 2006 Blow-Out Tour 2


Pancrase: 2006 Blow-Out Tour 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 19, 2006 in Osaka, JPN


Tetsuo Uehata vs. Hiroshi Sano
Tetsuo Uehata
WINNER
Hiroshi Sano
Kenji Ezaki vs. Punchy Yamauchi
Kenji Ezaki
WINNER
Punchy Yamauchi
Koji Tomita vs. Honey Rikimaru
Koji Tomita
WINNER
Honey Rikimaru
Masahiro Toryu vs. Kiichi Kunimoto
Masahiro Toryu
WINNER
Kiichi Kunimoto
Asuka Ito vs. Yukari
Asuka Ito
WINNER
 Yukari
Hidemi Mihara vs. Masato Nishiguchi
Hidemi Mihara
Masato Nishiguchi
Yuji Miyazaki vs. Naoki Yoshimura
Yuji Miyazaki
Naoki Yoshimura
Hikaru Sato vs. Daisuke Hanazawa
Hikaru Sato
WINNER
Daisuke Hanazawa
Satoru Kitaoka vs. Tatsunori Tanaka
Satoru Kitaoka
WINNER
Tatsunori Tanaka
Dj Taiki vs. Yoshiro Maeda
DJ Taiki
WINNER
Yoshiro Maeda