Shooto: G-Shooto 7


Shooto: G-Shooto 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 11, 2006 in , Tokyo JPN


Seri Saito vs. Yoko Oyama
Seri Saito
WINNER
Yoko Oyama
Yasuko Tamada vs. Eri Kaneya
Yasuko Tamada
Eri Kaneya
Masako Yoshida vs. Misaki Takimoto
Masako Yoshida
Misaki Takimoto
Marloes Coenen vs. Yoko Takahashi
Marloes Coenen
WINNER
Yoko Takahashi