K-1: Hero's 2005 Middleweight Tournament Semi Final


K-1: Hero's 2005 Middleweight Tournament Semi Final - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 7, 2005 in Tokyo, JPN


Atsushi Yamamoto vs. Katsuya Toida
Atsushi Yamamoto
WINNER
Katsuya Toida
Koutetsu Boku vs. Hermes Franca
Koutetsu Boku
WINNER
Hermes Franca
Yoshihiro Nakao vs. Fia Falamoe
Yoshihiro Nakao
WINNER
Fia Falamoe
Genki Sudo vs. Kazuyuki Miyata
Genki Sudo
WINNER
Kazuyuki Miyata
Hiroyuki Takaya vs. Remigijus Morkevicius
Hiroyuki Takaya
WINNER
Remigijus Morkevicius
Norifumi "kid" Yamamoto vs. Royler Gracie
Norifumi "Kid" Yamamoto
WINNER
Royler Gracie
Caol Uno vs. Hideo Tokoro
Caol Uno
WINNER
Hideo Tokoro
Akira Kikuchi vs. Kiuma Kunioku
Akira Kikuchi
WINNER
Kiuma Kunioku
Sam Greco vs. Shungo Oyama
Sam Greco
WINNER
Shungo Oyama
Genki Sudo vs. Hiroyuki Takaya
Genki Sudo
WINNER
Hiroyuki Takaya
Norifumi "kid" Yamamoto vs. Caol Uno
Norifumi "Kid" Yamamoto
WINNER
Caol Uno