Smack Girl: Cinderella Tournament 2005

Apr 29, 2005 12:00 AM
Tokyo, JPN


Yukiko Seki vs. Kazumi Kaneko
Yukiko Seki
WINNER
Kazumi Kaneko
Sasaki vs. Miki Morifuji
 Sasaki
WINNER
Miki Morifuji
Kayo Nagayasu vs. Hisako Watanabe
Kayo Nagayasu
WINNER
Hisako Watanabe
Yukari vs. Itsuka Yokose
 Yukari
WINNER
Itsuka Yokose
Hitomi Hiraiwa vs. Seri Saito
Hitomi Hiraiwa
WINNER
Seri Saito
Takayo Hashi vs. Backas Hatori
Takayo Hashi
WINNER
Backas Hatori
Yasuko Mogi vs. Ai Fukaya
Yasuko Mogi
WINNER
Ai Fukaya