Tribelate - vol. 25


Tribelate - vol. 25 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 11, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Taku Nashiro vs. Shizuku Amachi
Taku Nashiro
WINNER
Shizuku Amachi
Jonathan Gary vs. Tsutomu Inaba
Jonathan Gary
WINNER
Tsutomu Inaba
Akira Aoki vs. Hikaru Watanabe
Akira Aoki
WINNER
Hikaru Watanabe
Hiroki Nagaoka vs. Hidetora Hidetora
Hiroki Nagaoka
Hidetora Hidetora